Zastupitelé obce Líšná, okr. Žďár nad Sázavou zvoleni do ZO Líšná v roce 2014:

Starostka: Věra Zobačová, bytem Líšná č.p.17, 592 03 Sněžné
    tel.:566 664 245, mob.:725 101 272
Místostarostka: Vlasta KLÍMOVÁ, bytem Líšná č.p. 1, 592 03 Sněžné
    mob.:737 539 273
Předseda finančního výboru: Marie Kyselá, bytem Líšná č.p. 9, 592 03 Sněžné
    mob.:
Předseda kontrolního výboru: Mgr.Ivana Klímová , bytem Líšná č.p. 1, 592 03 Sněžné
    mob.: 739 813 685
Další členové zastupitelstva: Ondřej FIALA, bytem Líšná č.p. 13, 592 03 Sněžné
  Pavel KYSELÝ, bytem Líšná č.p. 20, 592 03 Sněžné
best replica watches Pavla Poláková, bytem Líšná č.p.31, 592 03 Sněžné